Dyrektor Przedszkola : Krystyna Marczyńska

Wicedyrektor Przedszkola : Agnieszka Karkulowska