Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

1. Lista osób zakwalifikowanych:

Lista kandydatów zakwalifikowanych-pobierz

2. Lista osób niezakwalifikowanych:

Lista kandydatów niezakwalifikowanych-pobierz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniach od  24.03.2021 r. do 31.03.2021 r. trwa rekrutacja
do naszego Przedszkola.

Rekrutacja odbywa się na stronie https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl.

Rekrutacja online

Podczas rekrutacji do placówek oświatowych znajdujących się w ofercie na stronie rekrutacje.edu.wroclaw.pl jest możliwość podpisu wniosku profilem zaufanym.
Aby skorzystać z podpisu zaufanego, należy załączyć w systemie dokumenty potwierdzające spełnienie określonych kryteriów. O tym, jakie pliki należy dołączyć, poinformuje Państwa system elektronicznej rekrutacji.

Złożenie wniosku w formie elektronicznej, podpisanego przez profil zaufany jest wystarczające oraz jest to preferowany sposób złożenia dokumentów.

W dobie pandemii nie ma konieczności, aby udawali się Państwo osobiście
z wydrukowanym wnioskiem rekrutacyjnym do przedszkola. Wszystko odbywa się online- bez  wychodzenia z domu.

Bardzo prosimy o dokładną weryfikację dołączonych załączników w elektronicznym systemie rekrutacyjnym- sprawdzenie wniosku oraz czy każde z zaznaczonego kryterium zostało potwierdzone odpowiednim podpisanym dokumentem.

Prosimy o dopilnowanie, aby złożony wniosek był kompletny.