KADRA PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU NR 150 W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Stanowisko/rodzaj prowadzonych zajęć

Adres e-mail

Sylwia Plichta nauczyciel gr. II sylpli7865@edu.wroclaw.pl
Elżbieta Wesołowska nauczyciel gr. VIII
elzwes7494@edu.wroclaw.pl
Klaudia Dubas nauczyciel gr. VIII
kladub1587@edu.wroclaw.pl
Paulina Dziewięcka
nauczyciel gr. III paucza0418@edu.wroclaw.pl
Karolina Drwięga nauczyciel gr. IV kardrw4961@edu.wroclaw.pl
Anna Jen-Jaworska nauczyciel gr. V
annjen4127@edu.wroclaw.pl
Sylwia Nowak Stokłosa nauczyciel gr. III
sylnow9586@edu.wroclaw.pl
Anna Zacharska
nauczyciel gr.V
annzac4489@edu.wroclaw.pl
Aldona Sawicka nauczyciel gr. X
aldsaw2917@edu.wroclaw.pl
Ewa Leszkiewicz nauczyciel gr.X ewales4797@edu.wroclaw.pl
Ewa Bednarz
nauczyciel gr. I
ewabed1369@edu.wroclaw.pl
Alicja Modelska nauczyciel gr. IX
alimod8919@edu.wroclaw.pl
Katarzyna Ciastek nauczyciel gr. VI katcia6620@edu.wroclaw.pl
Jadwiga Nowak
nauczyciel gr. VI
jadnow1943@edu.wroclaw.pl
Agnieszka Jaskułowska nauczyciel gr. IX agnjas4432@edu.wroclaw.pl
Agnieszka Rataj nauczyciel gr. VII
agnrat8279@edu.wroclaw.pl
Sylwia Kuropatwa nauczyciel gr. I
sylkur5510@edu.wroclaw.pl
Beata Krawczun nauczyciel gr. II
beakra0309@edu.wroclaw.pl
Magdalena Belcarz nauczyciel gimnastyki korek. magbel9836@edu.wroclaw.pl
Beata Racek logopeda bearac0140@edu.wroclaw.pl