GRUPA   III     3  latki

 

NAUCZYCIELE:

 

Paulina Dziewięcka (paucza0418@edu.wroclaw.pl

Sylwia Nowak-Stokłosa  ( sylnow9586@edu.wroclaw.pl )

 

POMOC   NAUCZYCIELA:

 

Ewa Wilk

 

Godziny   pracy   oddziału:

 

poniedziałek – piątek :

06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w grupie IV

07.00 – 16.00 – dzieci przebywają w grupie III

16.00 – 17.00 – dzieci przebywają w grupie IV

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE :  

 

Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

piątek: 09.50 – 10.10

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE W RAMACH PROGRAMU “OD INSPIRACJI DO KREACJI”:

 

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski

poniedziałek: 10.00 – 10.30

czwartek: 10.00 – 10.30

 

    

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Paulina Dziewięcka, Sylwia Nowak-Stokłosa

Od poniedziałku do piątku 8.15 – 8.30    

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

 

Osoba prowadząca: M. Belcarz

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO  NOWOŻYTNEGO:               J. WŁOSKI

 

Osoba prowadząca: A. Modelska

Wtorek: 09.45.10.00

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

 

Osoba prowadząca: B.Racek

 

Piątek : 09.00 – 10.00

 

Zajęcia sprtowe w ramach projektu “Mali Wspaniali”

 

Osoba prowadząca: Marek Wejksznia

 

Wtorek: 10.30-11.00

 

 

                                        PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

 

Dnia 18.11.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się uroczystość przedszkolna pt. “Pasowanie na Przedszkolaka”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, pasowanie odbędzie się bez udziału Rodziców.

Uroczystość zostanie sfilmowana i udostępniona Trójce Grupowej.

Prosimy o przyniesienie w tym dniu dla chłopców ciemnych spodni oraz czarnych skarpetek a dla dziewczynek białych rajstop.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY III 

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/22

DATA RODZAJ  SPOTKANIA
03.09.2021 Zebranie  organizacyjne w godz. 17.00-18.00 

Temat zebrania: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce;
sprawy różne.

Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, Paulina Dziewięcka

15.11.2021 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:00 – 17:30.

Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka. Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, Paulina Dziewięcka

21.02.2022 Konsultacje  indywidualne  w  godzinach:  15:00 – 17:30.

Temat: Omówienie wyników obserwacji półrocznej dziecka.Osoba prowadząca: Sylwia Nowak-Stokłosa, Paulina Dziewięcka

W razie potrzeb istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.