GRUPA VI – 5 latki

 

NAUCZYCIELE:

mgr Katarzyna Ciastek         e-mail: katcia6620@edu.wroclaw.pl

mgr Jadwiga Nowak             e-mail: jadnow1943@edu.wroclaw.pl

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU VI:

Poniedziałek, środa, czwartek:

  • 06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w gr. IV
  • 07.00 –  07.30 – dzieci przebywają w gr. V
  • 07.30 – 16.30 – dzieci przebywają w gr. VI
  • 16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w gr. IV

Wtorek, piątek:

  • 06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w gr. IV
  • 07.00 –  07.30 – dzieci przebywają w gr. V
  • 07.30 – 16.00 – dzieci przebywają w gr. VI
  • 16.00 – 16.45 – dzieci przebywają w gr. V
  • 16.45 – 17.00– dzieci przebywają w gr. IV

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczycieli.

 

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
K. Ciastek 07:30 – 11:30

12:30 – 16:30

12:00 – 16:00 07:30 – 11:30

12:30 – 16:30

07:30 – 11:30

12:30 – 16:30

12:00 – 16:00
J. Nowak  07:30 – 12:30

11:30 – 16:30

07:30 – 12:30

11:30 – 16:30

07:30 – 12:30

11:30 – 16:30

A.    Modelska 07:30 – 12:00 07:30 – 12:00

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

Gimnastyka poranna:

Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Jadwiga Nowak, Alicja Modelska

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

Przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego – język włoski:

Osoba prowadząca: Alicja Modelska

W toku codziennych zajęć dydaktycznych wtorek/piątek

 

Zajęcia logopedyczne:
Osoba prowadząca: Beata Racek

czwartek: 12.30 – 13.30

 

Katecheza:
Osoba prowadząca: ks. Krzysztof Salik

poniedziałek: 11.00 – 11.30

wtorek: 11.00 – 11.30

 

Zajęcia muzyczno – artystyczne w ramach programu miejskiego “Od inspiracji do kreacji”:
Osoba prowadząca: Filip Kozłowski

poniedziałek: 11.30 – 12.00

czwartek: 11.30 – 12.00

 

Zajęcia rytmiczne:
Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

piątek: 12.20 – 12.50

 

Zajęcia sportowe “Mali Wspaniali”:
Osoba prowadząca: Marek Wejksznia

wtorek: 12.30 – 13.00

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI

GRUPA VI – ROK SZKOLNY  2021/2022

 

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

08.09.2021

godz. 16:00

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek

20.10.2021

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Jadwiga Nowak

17.02.2022

Konsultacje indywidualne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w grupie w pierwszym semestrze. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Jadwiga Nowak
     18.05.2022 Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Katarzyna Ciastek, Jadwiga Nowak

W razie potrzeb istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

W zależności od sytuacji epidemicznej konsultacje mogą odbywać się w sposób tradycyjny lub w formie telefonicznej