GRUPA   VII – 6 latki

 

Nauczyciele:

 

Agnieszka Rataj    agnrat8279@edu.wroclaw.pl

 Agnieszka Karkulowska agnkar8129@edu.wroclaw.pl

 

 

Godziny   pracy   oddziału:

06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

07.00 – 07.30 – dzieci przebywają w sali gr. VIII

07.30 – 15.30/16.00 – dzieci przebywają w sali gr. VII

15.30/16.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali gr. VIII

16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

 

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczyciela.

 

 

 ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 

GIMNASTYKA PORANNA:

 

Osoba prowadząca: Agnieszka Rataj

 

poniedziałek – piątek: 8:00 – 8:15

RELIGIA:

Osoba prowadząca: 

poniedziałek:   10.30 – 11.00

wtorek: 10.00 – 10.30

 

RYTMIKA:

Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

piątek: 11.00 – 11.30

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (język angielski):

Osoba prowadząca: Alicja Modelska

 

 ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Beata Racek

czwartek: 11.30 – 12.30

indywidualne zajęcia logopedyczne:

środa: 10.30 – 11.00/13.00 – 13.30

 

 ZAJĘCIA MUZYCZNO – ARTYSTYCZNE:

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski

poniedziałek, czwartek: 13.30 – 14.00

 

 MALI – WSPANIALI (ZAJĘCIA SPORTOWE):

Osoba prowadząca: Marek Wejksznia

wtorek: 13.00 – 13.30

 

 TERAPIA PEDAGOGICZNA:

wtorek: 11.00 – 11.30/11.30 – 12.00

 

DRODZY RODZICE!!!

Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji Fundacji “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

KASZTANKI DLA HOSPICJUM

Zbierając kasztany, pomagasz!

Akcja trwa od 06.09.2021 do 06.10.2021

Pobawcie się ze swoimi dziećmi w zbieranie kasztanów 🙂

 

 

KOSZYK DLA SCHRONISKA!!!

 

Dnia 04.10.2021r. przypada Światowy Dzień Zwierząt. 

Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji

“Koszyk dla schroniska   

W ramach akcji zbieramy karmę dla bezdomnych zwierząt która trafi do zwierząt   z wrocławskiego schroniska przy ul. Ślazowej.

Akcja trwa od 28.09 do 15.10.2021r.

Karmę zbieramy u nauczycieli w grupach.

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI I ZEBRAŃ Z RODZICAMI

GRUPA VII – ROK SZKOLNY  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

02.09.2021

GODZ. 17.00

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Agnieszka Rataj, Agnieszka Karkulowska

09.11.2021

GODZ. 16.00

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników diagnozy wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Agnieszka Rataj

25.01.2022

GODZ. 16.00

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie pracy w pierwszym semestrze. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Agnieszka Rataj

12.04.2022

GODZ. 16.00

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Wydanie informacji dotyczącej gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole. Podsumowanie II semestru.

Osoba prowadząca: Agnieszka Rataj

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.