GRUPA   II –  4 latki

 

NAUCZYCIELE:

mgr Sylwia Plichta    e-mail: sylpli7865@edu.wroclaw.pl
mgr Beata Krawczun

 

GODZINY PRACY ODDZIAŁU:

poniedziałek – piątek : 06.45 – 17.00

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

GIMNASTYKA  PORANNA:

Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Beata Krawczun

poniedziałek- piątek: 08:00-08:15

Przygotowanie do nauki języka nowożytnego JĘZYK ANGIELSKI

Osoba prowadząca: Alicja Modelska
piątek 09:45-10:00

ZAJĘCIA RYTMICZNE

Osoba prowadząca: Alicja Fisher-Fisherning
piątek 12:00-12:20

ZAJĘCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE
w ramach Programu   
OD INSPIRACJI DO KREACJI
Osoba prowadząca: Filip Kozłowski
poniedziałek 12:00-12:30
czwartek 12:00-12:30

ZAJĘCI SPORTOWE MALI WSPANIALI
Osoba prowadząca: Marek Wejksznia
wtorek 12:00-12:30

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Osoba prowadząca: Beata Racek
środa 12:00-13:00

 

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji i komunikatów na stronie internetowej przedszkola
oraz w zakładce grupowej.

KOSZYK DLA SCHRONISKA

Dnia 04.10.2021r. przypada Światowy Dzień Zwierząt.  Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji

“Koszyk dla schroniska”.

W ramach akcji zbieramy karmę dla bezdomnych zwierząt która trafi do zwierząt z wrocławskiego schroniska przy ul. Ślazowej.

 

Akcja trwa od 28.09 do 15.10.2021r.

Karmę zbieramy u nauczycieli w grupach.

DRODZY RODZICE

Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji Fundacji
 “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

KASZTANKI DLA HOSPICJUM

Zbierając kasztany, pomagasz!

Akcja trwa od 06.09.2021 do 06.10.2021

 

 

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  I I –  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

 06.09.2021

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Beata Krawczun

28. 10.2021

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Beata Krawczun

10.02.2022 

Zebranie półroczne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. 

Osoba prowadząca:  Sylwia Plichta, Beata Krawczun
30.05.2022 Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Plichta, Beata Krawczun

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.