Przedszkole proponuje bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci.

 

ZAJĘCIA   RYTMICZNE

 

Prowadzący: Alicja Fisher- Fishering

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych.  Ćwiczenia rozwijają u dzieci muzykalność i poczucie rytmu.

 

GIMNASTYKA   OGÓLNOROZWOJOWA Z   ELEMENTAMI   KOREKTY

 

Prowadzący: Magdalena Belcarz

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych. Ćwiczenia mają na celu przeciwdziałanie oraz skorygowanie wad postawy.

 

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

 

Prowadzący: Beata Racek

Celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty.

 

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE W RAMACH PROGRAMU OD “INSPIRACJI DO KREACJI”

 

Prowadzący: Filip Kozłowski

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zajęcia  mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań, wzajemne poznawanie się oraz zdobywanie cennych doświadczeń.

 

ZAJĘCIA SPORTOWE “MALI WSPANIALI”

 

Prowadzący: Marek Wejksznia

W zajęciach biorą udział dzieci z wszystkich grup wiekowych. Zajęcia obejmują elementy ćwiczeń  ogólnorozwojowych połączonych z  z elementami sztuk walki. 

 

 

RELIGIA

Prowadzący: ks.Krzysztof Salik

 

W zajęciach biorą udział dzieci na wniosek rodziców.