GRUPA I – 3 LATKI

NAUCZYCIELE

mgr Sylwia Kuropatwa          e-mail: sylkur5510@edu.wroclaw.pl

mgr Ewa Bednarz                  e-mail: ewabed1369@edu.wroclaw.pl

mgr Krystyna Marczyńska 

 

GODZINY   PRACY   ODDZIAŁU:

Poniedziałek       07:15-16:00

Wtorek               08:00-16:00

Środa                 07:15-16:00

Czwartek           07:15-16:00

Piątek                07:15- 16:00

 

06.45 – 07.15/08.00 – dzieci przebywają w grupie II

07.15/08.00 – 16.00 dzieci przebywają w grupie I

16.00 – 17.00 – dzieci przebywają w grupie II

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczycieli.

 

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

GIMNASTYKA PORANNA:

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Ewa Bednarz

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

 

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA Z ELEMENTAMI KOREKTY:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE:

Osoba prowadząca: Beata Racek

środa: 09.00 – 10.00

 

ZAJĘCIA RYTMICZNE :  

Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

piątek: 09.30 – 09.50

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE W RAMACH PROGRAMU “OD INSPIRACJI DO KREACJI”:

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski

poniedziałek: 09.30 – 10.00

czwartek: 09.30 – 10.00

 

PRZYGOTOWANIE DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO – J. WŁOSKI

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa 

 W toku codziennych zajęć

 

“MALI WSPANIALI” ZAJĘCIA SPORTOWE Z ELEMENTAMI KARATE

Osoba prowadząca: Marek Wejksznia

wtorek: 09.30 – 10.00

 

Szanowni Rodzice,

Bardzo prosimy o systematyczne śledzenie informacji i komunikatów na stronie internetowej przedszkola oraz w zakładce grupowej.

KOSZYK DLA SCHRONISKA

Dnia 04.10.2021r. przypada Światowy Dzień Zwierząt.  Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji

,,Koszyk dla schroniska”

W ramach akcji zbieramy karmę dla bezdomnych zwierząt która trafi do zwierząt z wrocławskiego schroniska przy ul. Ślazowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

  GRUPA  I  –  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

03.09.2021

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Ewa Bednarz

09.11.2021

Konsultacje  indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Ewa Bednarz

27.01.2022

Zebranie półroczne
Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne.

Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Ewa Bednarz
31.05.2022 Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Sylwia Kuropatwa, Ewa Bednarz

W razie potrzeb istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.

W zależności od sytuacji epidemicznej konsultacje mogą odbywać się w sposób tradycyjny lub w formie telefonicznej.