Misja Przedszkola:

Nasze Przedszkole jest placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko oraz jego potrzeby. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.

Zapewniamy dzieciom:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości,
 • stwarzanie przyjaznej  atmosfery oraz zapewnianie optymalnych warunki do rozwijania osobowości dzieci,
 • poczucie bezpieczeństwa,
 • zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy,
 • zajęcia dodatkowe,
 • wycieczki,
 • dobrą zabawę.

Zapewniamy rodzicom:

 • bieżącą wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dzieci i placówki,
 • pomoc i wsparcie rodziców w działaniach wychowawczych,
 • udział w uroczystościach, spotkaniach integracyjnych.

 

 Nasze certyfikaty:

 • Certyfikat Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
 • Certyfikat Stołówki Zdrowego i Racjonalnego Żywienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia,
 • Certyfikat Przedszkola Promującego Aktywność Fizyczną Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia,
 • Certyfikat Przedszkola Dobrze Przygotowującego do Szkoły MEN,
 • Certyfikat Przedszkola Kreatywności i Innowacji Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego,
 • Certyfikat Programu „Od Inspiracji do Kreacji” w ramach Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej ,
 • Certyfikat Programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,
 • Certyfikat HACCP.