GRUPA   IX

Wychowawcy:

mgr Agnieszka Jaskułowska

e-mail: agnjas4432@edu.wroclaw.pl

Alicja Modelska

e-mail: alimod8919@edu.wroclaw.pl

 GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU:

06.45 – 07.00 – dzieci przebywają w grupie II

07.00 – 16.15 – dzieci przebywają w grupie IX

16.15 – 17.00 – dzieci przebywają w grupie II

 

ZAMIERZENIA   WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Gimnastyka poranna

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 8.15

Prowadzące: Agnieszka Jaskułowska, Alicja Modelska

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty

Prowadząca: Magdalena Belcarz

Zajęcia logopedyczne

Piątek: 11.00 – 12.00

Prowadząca: Beata Racek

Religia

Poniedziałek/wtorek: 09.30 – 10.00

Prowadzący: ks. Krzysztof Salik

Rytmika

Piątek: 09.00 – 09.30

Prowadząca: Alicja Fisher-Fishering

Przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego : j. angielski

W toku codziennych zajęć.

Prowadząca: Alicja Modelska

Zajęcia muzyczno-artystyczne w ramach realizacji programu “Od inspiracji do kreacji”

Poniedziałek/czwartek: 09.00 – 09.30

Prowadzący: Filip Kozłowski

“Mali wspaniali” –  zajęcia sportowe z elementami karate 

Wtorek: 13.00 – 13.30

Prowadzący: Marek Wejsznia

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ 

GRUPA IX –  ROK  SZKOLNY  2020/2021

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

 07.09.2021 r. Zebranie  organizacyjne,  w godz. 17:00 – 18.00
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce; sprawy różne.
Prowadzące: A. Jaskułowska, A. Modelska
listopad

2021 r.

Konsultacje  indywidualne
Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Prowadzące: A. Jaskułowska, A. Modelska
luty

2022 r.

Konsultacje  indywidualne

Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.

Prowadzące: A. Jaskułowska, A. Modelska

kwiecień

2022 r.

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników diagnozy końcowej dziecka. Zapoznanie rodziców z informacją dotyczącą gotowości szkolnej.
Prowadzące: A. Jaskułowska, A. Modelska

 

 Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.