GRUPA  VIII – 5 latki

Nauczyciele:

mgr  Elżbieta Wesołowska
e-mail: elzwes7494@edu.wroclaw.pl

Klaudia Dubas
e-mail: kladub1587@edu.wroclaw.pl


GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU  VIII:

  6.45 – 7.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

 7.00 – 16.30 – dzieci przebywają w sali gr. VIII 

16.30 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. II

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczycieli.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 

Szanowni Rodzice!
29.10.2021 r. w naszym przedszkolu organizujemy Święto Dyni.
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w przebraniach, bądź ubrane kolorystycznie do święta (w kolorach pomarańczowych).

W naszej grupie organizujemy wewnętrzny konkurs rodzinny na DYNIOWEGO STWORKA. Prosimy o ich dostarczenie do naszej sali. Rozstrzygnięcie konkursu w dniu 29.10.2021 r. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Życzymy kreatywnych pomysłów. 🙂

 

 

 

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE:

Gimnastyka poranna:

Osoba prowadząca: Klaudia Dubas/ Elżbieta Wesołowska

poniedziałek – piątek: 8.00 – 8.15

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

Przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego (język angielski)

Osoba prowadząca: Alicja Modelska
piątek: 9.45-10.00/ 13.00-13.15


Rytmika:

Osoba prowadząca: Alicja Fisher- Fishering
piątek: 8.30- 9.00

 

Zajęcia logopedyczne:

Osoba prowadząca: Beata Racek
środa: 11.00- 12.00

 

Religia:

Osoba prowadząca: ks. Krzysztof Salik
poniedziałek: 10.00- 10.30
wtorek: 10.30- 11.00

Zajęcia muzyczno – artystyczne w ramach programu ,,Od inspiracji do kreacji”:

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski
poniedziałek: 12.30- 13.00
czwartek: 12.30- 13.00

 

Zajęcia sportowe ,,Mali wspaniali”:

Osoba prowadząca: Marek Wejksznia
wtorek: 10.00- 10.30

 

 

 

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  VIII  –  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

02.09.2021r.
godz. 17.00

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Klaudia Dubas/ Elżbieta Wesołowska

11.2021

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Klaudia Dubas/ Elżbieta Wesołowska

02.2022

Zebranie półroczne oraz konsultacje indywidualne

Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. Omówienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Klaudia Dubas/ Elżbieta Wesołowska

06.2022

Konsultacje indywidualne

Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Klaudia Dubas/ Elżbieta Wesołowska

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.