GRUPA  V – 4-5 latki

 

Nauczyciele:

 

Anna Zacharska       mail: annzac4489@edu.wroclaw.pl

Anna Jen- Jaworska    mail:annjen4127@edu.wroclaw.pl

 

Godziny   pracy   oddziału:

6:45 – 7:00- DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY IV

7:00- 16:45 – DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY V

16:45 – 17:00 – DZIECI PRZEBYWAJĄ W SALI GRUPY IV

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE

 

ZAJĘCIA DODATKOWE 

Gimnastyka poranna

 

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00 – 8.15

Prowadzące:

Anna Zacharska      

Anna Jen- Jaworska

 

Przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego : j. angielski

Prowadząca: Alicja Modelska

Środa : 09.45-10.00

Środa: 12.30-12.45

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty

Prowadząca: Magdalena Belcarz

Zajęcia logopedyczne

Prowadząca: Beata Racek

Piątek: 10.00 – 11.00

 

Zajęcia rytmiczne

 

Osoba prowadząca: Alicja Fisher – Fishering

Piątek: 11.00 – 11.30

 

ZAJĘCIA MUZYCZNO-ARTYSTYCZNE W RAMACH PROGRAMU “OD INSPIRACJI DO KREACJI”:

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski

poniedziałek: 11.00 – 11.30

 

 

KOSZYK DLA SCHRONISKA

 

Dnia 04.10.2021 przypada Światowy Dzień Zwierząt. Jak co roku zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w akcji “Koszyk dla schroniska”.

W ramach akcji zbieramy karmę dla bezdomnych zwierząt, która trafi do schroniska przy ul. Ślazowej.

Karme zbieramy u nauczycieli w grupach.

Akcja trwa od 28.09 do 15.10.

 

DRODZY RODZICE

Serdecznie zapraszamy do wsparcia akcji Fundacji “Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”

KASZTANKI DLA HOSPICJUM

Zbierając kasztany, pomagasz!

Akcja trwa od 06.09.2021 do 06.10.2021

Pobawcie się ze swoimi dziećmi w zbieranie kasztanów 🙂

 

 

HARMONOGRAM 

             KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI GRUPY V

W  ROKU  SZKOLNYM  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

07.09.2021

Zebranie organizacyjne: 17.00– 18.00
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce, sprawy różne.
Osoby prowadzące: nauczyciel grupy
Konsultacje indywidualne: Temat: Przedstawienie wyników obserwacji wstępnej i diagnoz dzieci.
  Zebranie z Rodzicami
Temat: Podsumowanie pracy wychowawczo – dydaktycznej za pierwszy semestr; sprawy różne. Przedstawienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka

 

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.

Istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.