GRUPA  X –  6- latki

Roczne przygotowanie przedszkolne

Nauczyciele:

mgr  Aldona Sawicka
e-mail: aldsaw2917@edu.wroclaw.pl

Ewa Leszkiewicz

e-mail: ewales4797@edu.wroclaw.pl

GODZINY  PRACY  ODDZIAŁU  X:

  6.45 – 7.00 – dzieci przebywają w sali gr. IV

 7.00 – 8.00 – dzieci przebywają w sali gr. III 

8.00 – 15.30 – dzieci przebywają w sali gr. X

15.30 – 16.00 – dzieci przebywają w sali gr. VI

16.00 – 16.45 – dzieci przebywają w sali gr. V

16.45 – 17.00 – dzieci przebywają w sali gr. IV

 

Grafik może ulec zmianie w przypadku absencji nauczycieli.

 

 

 

Zamierzenia   wychowawczo – dydaktyczne

 

Szanowni Rodzice!
29.10.2021 r. w naszym przedszkolu organizujemy Święto Dyni.
Prosimy, aby w tym dniu dzieci przyszły do przedszkola w przebraniach, bądź ubrane kolorystycznie do święta (w kolorach pomarańczowych).

 

 

 

 

ZAJĘCIA  DODATKOWE:

Gimnastyka poranna:

Osoba prowadząca: Aldona Sawicka/ Ewa Leszkiewicz
poniedziałek- piątek: 8.00-8.15

 

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korekty:

Osoba prowadząca: Magdalena Belcarz

 

 

Przygotowanie do nauki języka obcego nowożytnego: j. włoski

Osoba prowadząca: Alicja Modelska
środa: 10.00-10.15/ 12.45-13.00

Rytmika:

Osoba prowadząca: Alicja Fisher- Fishering
piątek: 11.30-12.00

 

 

Zajęcia logopedyczne:

Osoba prowadząca: Beata Racek
piątek: 12.00-13.00

 

Religia:

Osoba prowadząca: ks. Krzysztof Salik
poniedziałek: 11.30-12.00
wtorek: 11.30-12.00

 

Zajęcia muzyczno- artystyczne w ramach programu ,,Od inspiracji do kreacji”:

Osoba prowadząca: Filip Kozłowski
poniedziałek: 13.00-13.30
wtorek: 13.00-13.30

 

Zajęcia sportowe ,,Mali wspaniali”:

Osoba prowadząca:

wtorek:14.30- 15.00

 

 

HARMONOGRAM   KONSULTACJI  I  ZEBRAŃ  Z  RODZICAMI

 GRUPA  X  –  ROK  SZKOLNY  2021/2022

DATA

RODZAJ  SPOTKANIA

08.09.2021r.
godz. 17.00

Zebranie  organizacyjne
Temat: Zapoznanie rodziców z organizacją pracy przedszkola na bieżący rok szkolny, dokumentami obowiązującymi w placówce. Sprawy różne.
Osoba prowadząca: Aldona Sawicka/ Ewa Leszkiewicz

11.2021

Konsultacje indywidualne
Temat: Omówienie wyników obserwacji wstępnej dziecka.
Osoba prowadząca: Aldona Sawicka/ Ewa Leszkiewicz

 02.2022

Zebranie półroczne oraz konsultacje indywidualne

Temat: Podsumowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej za pierwszy semestr. Sprawy różne. Omówienie wyników obserwacji śródrocznej dziecka.
Osoba prowadząca: Aldona Sawicka/ Ewa Leszkiewicz

      06.2022 Konsultacje indywidualne

Temat: Omówienie wyników obserwacji końcowej dziecka.
Osoba prowadząca: Aldona Sawicka/ Ewa Leszkiewicz

 

W razie potrzeby istnieje możliwość zorganizowania konsultacji na prośbę rodzica.