ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE W GRUPIE VII

GRUDZIEŃ 2021

 

TYDZIEŃ I: Pomagamy zwierzętom

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznawanie przez dzieci sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • uwrażliwianie dzieci na pomaganie ptakom w związku z trudnymi warunkami zimowymi,
 • prezentacja zwierząt , które zapadają w sen zimowy,
 • wprowadzenie drukowanej i pisanej litery D, d
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pojęciami przeciwstawnymi.
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie, przestrzeganie pory snu oraz codziennej higieny osobistej.

 

 

TYDZIEŃ II: Wszystko wokół nas się zmienia, poznajemy urządzenia

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • rozmowa na temat domowych urządzeń technicznych ułatwiających ludziom życie,
 • kształtowanie u dzieci umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń technicznych,
 • zwrócenie uwagi na korzyści płynące z poprawnego komunikowania się,
 • kształtowanie pojęcia liczby „5”,
 • wprowadzenie drukowanej i pisanej litery U, u.

 

 

TYDZIEŃ III: Święta za pasem i w domu pachnie lasem

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • zachęcanie dzieci do pomagania w domu w okresie przygotowania do świąt,
 • przybliżanie dzieciom zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • nauka pastorałek i popularnych kolęd,
 • kształtowanie pojęcia liczy „0”,
 • wdrażanie dzieci do świadomego uczestniczenia w życiu rodzinnym.

 

 

TYDZIEŃ IV: Od ziemi aż do nieba na żywioły uważać trzeba

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • przybliżanie dzieciom pozytywnych i negatywnych skutków żywiołów,
 • kształcenie umiejętności rozpoznawania stanów skupienia wody w przyrodzie,
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania obiegu wody w przyrodzie,
 • rozbudzanie zainteresowań dzieci eksperymentowaniem,
 • kształtowanie pojęcia liczby 6,
 • wdrażanie do dbania o przyrodę i czystość najbliższego otoczenia oraz naszej planety,
 • kształtowanie nawyku oszczędzania wody ( np. podczas mycia zębów).